Năm 1054 nhà Lý đổi tên nước là gì?

Câu hỏi:

Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là?

A. Đại Cồ Việt

B. Đại Việt

C. Đại Ngu

D. Đại Nam

Đáp án B đúng.

Năm 1054 nhà Lý đổi quốc hiệu là Đại Việt, năm 1009 Lê Long Đĩnh mất, Lý Công Uẩn lên làm vua, nhà Lý thành lập – Lý Thái Tổ, năm 1010 Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuấn Thiên, dời đô từ Hoa Lư ra Đại La, đổi tên là Thăng Long (rồng bay).

Giảng giải vì sao B đúng

Sự thành lập của nhà Lý

– Năm 1009 Lê Long Đĩnh mất, Lý Công Uẩn lên làm vua, nhà Lý thành lập – Lý Thái Tổ.

– Năm 1010, Lý Công Uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là Thăng Long (rồng bay).

– Thăng Long có vị trí thuận tiện cho việc dời đô. Thăng Long là một đô thị phồn vinh gồm có cung điện và phố chợ.

Năm 1054 nhà Lý đổi tên là Đại Việt.

Đứng đầu nhà nước là vua, vua nắm mọi quyền hành.

– Giúp vua có các quan đại thần, bên dưới là các quan văn võ, đây là chính quyền quân chủ. Bổ nhiệm con cháu công thần giữ các chức vụ quan trọng.

– Hai bên cung vua Lý có treo những quả chuông lớn, để người có chuyện gì bất bình thì đánh chuông để xin vua phân xử.

– Hoàng tử nối ngôi, vua cho chàng ra ngoài kinh thành để tìm hiểu đời sống của người dân.

– Cả nước phân thành 24 lộ, có các tri phủ, tri châu. Dưới lộ có các huyện, hương (thời Đinh – Tiền Lê là 10 lộ). Công việc trong cung được ủy quyền con cháu vua hoặc các quan cai quản.

Pháp luật và quân đội

* Pháp luật:

Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình Thư, bộ luật trước tiên nhằm bảo vệ nhà vua, cung điện, tài sản công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc săn trộm trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nhân dân. tội ác bị trừng trị rất nặng.

* Quân đội gồm:

– Cấm quân bảo vệ vua và kinh đô.

– Quân nhân địa phương canh phòng đường giao thông tham gia các trận đánh tranh bảo vệ Tổ quốc, luân phiên nhau luyện tập gọi là “ở lại quê”.

– Quân đội có bộ binh, thủy binh, kỵ binh, tượng binh và vũ khí thô sơ gồm giáo, kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.

– Giảng Võ ở Thăng Long là nơi luyện tập võ nghệ của quân sĩ.

Bạn thấy bài viết
Năm 1054 nhà Lý đổi tên nước là gì?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Năm 1054 nhà Lý đổi tên nước là gì?

bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Thịnh Long Blog

#Năm #nhà #Lý #đổi #tên #nước #là #gì

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *