Ý Nghĩa Tên Pháp Danh Của Bạn Là Gì ? Quy Y Và Tên Pháp Danh

Một người sau lúc quy y Tam bảo sẽ chính thức trở thành Phật tử, theo đó sẽ có pháp hiệu cho mình, do thầy truyền 5 giới.

Pháp danh của Phật tử tại gia ko có chữ Thích ở phía trước nhưng mà chỉ có các chữ Cư sĩ, Đạo hữu, Tín tâm, Phật tử… phía trước nhưng mà thôi. Ngoài ra, các Phật tử cũng được đặt pháp danh sau lúc chết để sử dụng trong các lễ tang nếu họ chưa quy y tại thế gian này.

Đang xem: Tên pháp lý của bạn là gì

Một người sau lúc quy y Tam bảo sẽ chính thức trở thành Phật tử, theo đó sẽ có pháp hiệu cho mình, do thầy truyền 5 giới.

Pháp danh gồm hai (2) chữ: Chữ đầu chỉ mối quan hệ giữa các thế hệ trong tông phái theo bài kệ của Tổ sư tông phái đó. Chữ thứ hai được Sư phụ chọn dựa trên ý nghĩa tên đồ đệ (người thay thế) để tạo thành từ kép có ý nghĩa hay, đẹp và mang ý nghĩa khích lệ. Ví dụ: Môn sinh tên là Mỹ, quy y với Thầy có pháp danh là TÂM (thượng tâm) sẽ có pháp danh và chữ đầu là Nguyên; Từ sau có thể là Người. Tức là Nguyên Mẫn: chữ Nguyên xếp theo trật tự các đời trong câu đối của ông Tổ Liễu Quán, chữ Mãn theo tên đồ đệ của mình là Mỵ tạo thành từ kép có tức là luyện tốt (Mỵ ). . Đôi lúc tên của đồ đệ đã có một chữ mang ý nghĩa tôn giáo và ý nghĩa thích hợp với chữ trong bài kệ, vị đạo sư để nguyên tương tự và ko cần thay đổi, hoặc ko tìm thấy tên bằng chữ ghép, từ trong đó có thể được sử dụng. tên các vị La Hán, Bồ tát, v.v … để tạo thành Pháp danh. Các vị tổ sư ban sơ thường lấy lời trong sách Kim Quang Minh Tâm Tự để đặt Pháp danh cho đồ đệ của mình.

Phật giáo Việt Nam ngày nay xuất phát từ Thiền tông và phần lớn thuộc các tông phái Tào Động (Bắc Bộ), Lâm Tế (Trung Bộ và Nam Bộ). Các bài Rồng của Tổ đều ghi Lâm Tế, nhưng pháp môn đều là Tĩnh thổ và Mật tông. Ví dụ, ở Huế hiện nay, ít nhất ba (3) bài kệ được truyền lại từ mỗi vị tổ của tông phái, nhưng đều thuộc dòng Lâm Tế.

1. Bài kệ của thiền sư Vân Phong Thời Commi (phái Hải Đức, Huế, phái Thập Tháp Di Đà, Bình Định) đều sử dụng bài kệ này:

Âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc

Tổ sư Đạo Giới Định Tông

Thông tin Nhân chứng Phương Quang

Hạnh phúc siêu tự nhiên thực sự

Liễu Đạt Ngộ Chơn Ko

Như Nhật Quang Thường Chiếu

Puzhou Lợi ích Đồng

Tín Hương Sanh Phước Huệ

Tương lai của Chân Tử Phong

祖 導 戒 定 宗

方 廣 證 圓通

行 超 明 寔 際

了 達 悟 真 空

如 日光 常 照

普 周 利人 天

信 香 生 福慧

相繼 振 慈 風

Thế hệ cao nhất của thầy cô giáo trong giáo phái này là khoảng từ CHỌN NỮ.

Xem thêm: Cách Đặt Tên Công Ty Thương Mại Tiếng Anh, Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Việt Anh.

2. Hồ hết các chùa khác đều thuộc tông phái của Ngài Liễu Quán và sử dụng câu ca dao sau:

Âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc

Đó là thực sự hy sinh Đại Đạo

Tánh Hải Thành Trung

Tam Nguyen Quang Nhuan

Đức Bổn Từ Phong

Pháp giới thịnh vượng

Thể dục thông tin

Vĩnh Siêu Trí Quả

Hợp đồng bí mật thành công

Vượt qua sự thực huyền diệu

Quyền Chánh Tổng

Giải thưởng ưng ý

Đạt Ngô Chơn Ko

實際 大 導

性 海 清澄

心 源 廣 潤

德 本 慈 風

戒 定 福慧

體 用 圓 通

永 超 智 果

密 契 成功

傳 持 妙 里

演 暢 正宗

行 解 相應

達 悟 真 空

Thế hệ thầy cô giáo cao nhất của trường phái này là từ KÈN.

Hai dòng này tăng trưởng rất mạnh ở miền Trung và miền Nam.

3. Ngoài ra, ở Huế còn có Tổ phái chùa Quốc Ân do Tổ Nguyên Thiều lập lại, sử chép bài kệ của Ngài Đạo Mẫn đời 31 như sau:

Âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc

Trục đường nguyên thủy tới với Đức Phật Tổ tiên

Minh Nhu Hong Nhat Le Trung Thien

Linh Nguyễn Quang Nhuận Từ Phong Phố

Chiếu Thế Chơn Đặng Văn Cơ Huyền

導 本 原 成 佛 祖先

明 如 紅 日 麗 中天

靈 源 廣 潤 慈風溥

照 世 真 燈 萬古 懸

Thế hệ cao nhất của thầy cô giáo trong giáo phái này là từ LÊ.

Xem thêm: Ý nghĩa của 12 lời khai trực tiếp là gì? Ý nghĩa của ngày Khai trương Trực tiếp trong Phong thủy?

4. Riêng tại Quảng Nam Đà Nẵng có Tổ phái chùa Chúc Thánh thuộc Ngài Minh Hải Pháp Bảo có bài kệ khác như sau:

Âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc

Tất cả các chương của sự thực lớn lao

An Chơn Như Thị Đông

Kính chúc Thánh Linh Thiên Cửu

Quốc kỳ của Trái đất

Thắng Luật Vi Tuyền

Giáo đoàn Trục đường Hạnh phúc

Cây bồ đề hoa

Thiên Trung Hạnh Phúc và Thịnh Vượng

明 寔 法 全 章

印 真 如是 同

祝聖壽 天 久

祈 國 祚 地 長

得 正 律 為 宣

祖 導 行 解 通

覺 花 菩提樹

充滿 人 天 中

5. Ngoài ra còn có những câu thơ khác như của Ngài Trí Thắng Bích Dung đời thứ 41 như sau:

Âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc

Trí tuệ thuần túy

Đạo đức Viên Minh

Chân Như Tánh Hải

Khám tổng quát

Tam Nguyen Quang Tuc

Bổn Giác Xương Long

Sức mạnh của Thánh trái

Thường được trình diễn

Pháp ấn Duy Truyền

Chánh án Hiệp hội

Ko trì giới

Vinh Ke To Tong

智慧 清淨

道德 圓明

真如 性 海

寂照 普通

心 源 廣 續

本 覺 昌隆

能仁 聖 果

常 演 寬宏

惟 傳 法 印

正 悟 會 容

空 持 戒 行

​​​​​

6. Ngài Minh Hạnh Tại Toại ở miền Bắc cũng có bài kệ:

Âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc

Minh Chơn Như Bảo Hải

Kim Tượng Chung Chiêu Thống

Chi Dao Thanh Chanh

Đánh thức chân chung

明 真如 寶 海

金祥 普 照 通

至 導 成 正果

覺悟 證 真空

7. Ngài Tri Giáo Nhất Cư Totem cũng đã đăng bài kệ:

Âm Hán Việt nhân vật Trung Quốc

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Khoan Giác Đạo Sinh Thị Chánh Tâm

Confessed Almond Honey Confessions Lương Huệ

Đăng Phổ Chiếu Hoằng Pháp Vĩnh Trường

淨 智圓 通 宗 慈 性

寬 覺 道 生 是 正心

密 行 仁德 稱 良 慧

燈 普 照 宏 法 永 長

Ba khổ thơ cuối, người viết ko đủ duyên gặp thầy của các trường phái đó nên ko biết các cụ thể khác.

Ngoài ra, trong thời kì gần đây, về phía các nữ Phật tử cũng có một số được ban pháp danh mang hai chữ Diệu và Minh như Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa,… Trên đây là những điều nhưng mà tư nhân người viết đã được may mắn có được. sự hướng dẫn, giảng giải của các thầy trong thời kì tu học và trợ giúp về nghi lễ. Ngoài ra, trong nghi lễ, Pháp danh chỉ được dùng trong Sư để giảng giải cho chư Phật và chư Bồ tát nhưng mà thôi, còn những việc khác. bậc xuống tóc đã có Pháp danh, Pháp danh; ở nhà với bản thân, thương hiệu…

Xem thêm các bài viết trong phân mục này: Hỏi & Đáp

Bạn thấy bài viết Ý Nghĩa Tên Pháp Danh Của Bạn Là Gì ? Quy Y Và Tên Pháp Danh có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Ý Nghĩa Tên Pháp Danh Của Bạn Là Gì ? Quy Y Và Tên Pháp Danh bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Thịnh Long Blog

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: yt2byt.edu.vn

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *